رفع مشکل عدم شناسایی هارد اکسترنال

رفع مشکل عدم شناسایی هارد اکسترنال

[ratings] برای رفع مشکل عدم شناسایی هارد اکسترنال و اینترنال اول باید علت هایی که باعث نشناختن هارد مانند سیگیت Seagate یا مدل دیگر می شود پیدا کرد. مشکل شناخته […]

علت عدم شناسایی هارد اکسترنال

علت عدم شناسایی هارد اکسترنال

[ratings] موارد زیر باعث عدم شناسایی هارد اکسترنال می شود. سوختن برد هارد سوختن هد یا موتور هارد دیسک خرابی و مشکل فیزیکی و شکستگی هد یا موتور هارد قطعی […]