کیفیت هارد وسترن و سیگیت

کیفیت هارد وسترن و سیگیت

[ratings] وسترن بهترین مدل هارد برای تعمیر است. اگر نظر یا سوالی دارید در قسمت گفتمان مطرح کنید. به تمام سوالات پاسخ داده می شود. پست های پیشنهادی بهترین نرم […]

علت عدم شناسایی هارد اکسترنال

علت عدم شناسایی هارد اکسترنال

[ratings] موارد زیر باعث عدم شناسایی هارد اکسترنال می شود. سوختن برد هارد سوختن هد یا موتور هارد دیسک خرابی و مشکل فیزیکی و شکستگی هد یا موتور هارد قطعی […]