pc3000-express

آپدیت جدید PC3000 Express Ver 6.2.18

بروز رسانی دستگاه ریکاوری تعمیر هارد pc3000 در October 26, 2016 اضافه کردن ابزاری برای کار با پارتیشن های اینکریپت شده در داخل نرم افزار pc3000 express Bitlocker Apple Truecrypt بازکردن Bitlocker در برنامه به دوحالت داشتن پسورد و فایل کلید. […]

news novin blog

اولین آپدیت PC3000 در سال 2016

نرم افزار pc3000 بروز شد. امکان بازیابی اطلاعات و تعمیر مدل سیگیت های جدید که ماژول های آن قفل است. باز کردن قفل دسترسی به ماژول ها با یک کلیک, نو آوری شرکت روسیه ACELab. مدل WD ساپرت خانواده های […]