تعیین هزینه کار بازیابی اطلاعات هارد

هزینه بازیابی اطلاعات هارد

سیستم قیمت گذاری و تعیین هزینه بازیابی اطلاعات مرکز ریکاوری نوین در هارد اکسترنال و اینترنال. اول بر اساس ایراد هارد دیسک و کار تخصصی انجام شده روی آن و دوم بر اساس مقدار حجم اطلاعات بازیابی شده و سرعت […]