عدم شناسایی هارد اکسترنال

عدم شناسایی هارد اکسترنال

سوختن برد یا هد یا موتور هارد شکستگی هد یا مشکلات فیزیکی مدیا ایرادات ماژول که قابل تعمیر است بدسکتور آسیب و خرابی سطح دیسک هنگ کردن کند شدن دیتکت نشدن صدا دادن عدم شناسایی هارد اکسترنال قابل رفع می […]