Servernovin

بازیابی اطلاعات سرور

بازیابی اطلاعات raid و سرور بصورت فوق تخصصی در این مرکز انجام می گیرد. بازیابی سرور به روش نرم افزاری عموما ناموفق و غیر مطمئن است. در این مرکز از روش های علمی و ابتکاری برای ریکاوری raid استفاده می […]