seagate 01

فیلم جراحی هارد مرکز نوین هارد

فیلم آموزشی جراحی هارد مرکز بازیابی اطلاعات ریکاوری نوین هارد. مرکز تخصصی بازیابی اطلاعات ریکاوری تعمیر جراحی هارد در ایران فیلم جراحی هارد دیسک در بهترین مرکز بازیابی هارد در ایران این فیلم جراحی هارد سیگیت در مرکز ریکاوری هارد […]

اجزای درایو هارد دیسک داخل درایو هارد اکسترنال 18

بازیابی هارد اکسترنال

مرکز بازیابی اطلاعات ریکاوری تعمیر هارد خراب معیوب آسیب دیده و رفع کردن تخصصی مشکلات سخت افزاری با جراحی هارد به اطلاعات دسترسی پیدا می شود. بیشتر هارد های صدا دار و ضربه خورده مشکل سخت افزاری دارند. سیلندر و […]

seagate

ابزار جدید تعویض هد برای جراحی هارد

این ابزار بهترین و قویترین ابزاری می باشد که در خارج از کشور موجود است . نمونه های چینی و تقلبی و پلاستیکی آن ها کارایی ندارد که بعضی از شرکت ها در حال حاضر در حال استفاده و ساخت […]