news novin blog

اولین آپدیت PC3000 در سال 2016

نرم افزار pc3000 بروز شد. امکان بازیابی اطلاعات و تعمیر مدل سیگیت های جدید که ماژول های آن قفل است. باز کردن قفل دسترسی به ماژول ها با یک کلیک, نو آوری شرکت روسیه ACELab. مدل WD ساپرت خانواده های […]