عیب یابی هارد دیسک

مرکز بازیابی اطلاعات تعمیر هارد

این مرکز در زمینه تعمیر و ریکاوری درایو هارد های سوخته ساتا و آی دی فعالیت دارد. و مجهز به ابزار فوق تخصصی جراحی هارد clean room کلاس 100 برای ریکاوری و تعمیر هارد می باشد و بزرگترین آرشیو انواع […]

center novin ابزار جراحی سیگیت

مرکز تعمیر بد سکتور هارد

مرکز ما تعمیرات هارد را بصورت حرفه ای انجام می دهد. یکی از روش های ابتکاری این مرکز تعمیرات هارد دیسک سیگیت می باشد که بعد از تعمیر تخصصی, هارد مانند هارد نو قابل استفاده می شود. هارد دیسک کامپیوتر, […]

seagate 01

فیلم جراحی هارد مرکز نوین هارد

فیلم آموزشی جراحی هارد مرکز بازیابی اطلاعات ریکاوری نوین هارد. مرکز تخصصی بازیابی اطلاعات ریکاوری تعمیر جراحی هارد در ایران فیلم جراحی هارد دیسک در بهترین مرکز بازیابی هارد در ایران این فیلم جراحی هارد سیگیت در مرکز ریکاوری هارد […]