فروش برد هارد

فروش برد هارد بورد انواع مدل هارد دیسک

فروش بورد هارد مکستور برد MAXTOR

بورد هارد مکستور به شماره آی سی

040112600 - 040110100 - 040104900 - 040110200 - 040111600 - 040106000 - 040104600 - 04010800 - 040111300

040105900 - 040125100

فروش بورد هارد برد انواع مدل هارد دیسک
فروش بورد هارد برد انواع مدل هارد دیسک

شماره بورد             - 301593100 - 301862101 - 301593100 - 301599100 - 302124 - 301593100 - 301548100 301430100 301682101 -301525101 - 301398100 -30142100 -301351101

فروش بورد مدل هارد وسترن دیجیتال برد WD

 

بوردهای موجود هارد وسترن برای فروش

2060-771698 / 2060-701640 / 2060-701590 / 2060-701477 / 2060-771824 / 2060-771949 / 2060-701499  2060-771672/ 2060-701444 / 2060-771945 / 2060-701383 / 2060-771814 / 2060-771820

 

فروش بورد هارد اکسترنال WD برد وسترن دیجیتال

 

شماره بوردهای زیر موجود است.

2060-701675 / 2060-771761 / 2060771737 / 2060-771961 / 2060-771962 / 2060-771814 / 2060-771737  2060-771801 / 2060-77175

 

فروش بورد هارد سیگیت برد seagate

 

شماره بوردهای موجود هارد سیگیت

100422559 - 100532367 - 100535704 - 100395316 - 100473090 - 100468303 - 100466725 - 100504364 - 100617465 - 100470387 - 100428473 - 100664978 - 100530756 - 100406533 - 100406937 - 100387575 - 100368182  100406538 - 100354297 - 100389148 - 100414872 - 100431066 - 100255664 - 10025247 - 100234602 - 100291893 - 100306042 - 100255136 - 100512588 - 100536501 - 100306044 - 100306042 - 100277699

 

فروش بورد هارد مدل سامسونگ برد Sumsung

 

این شماره بوردها برای فروش موجود است.

BF41-00087A - BF41-00058A - BF41-00080A - BF41-00120A - BF41-00085A - BF41-00076A - BF41-00082A - BF41-00091A - BF41-00109A - BF41-0041A - BF41-00093A - BF41-00041A - BF41-00121A - BF41-00109A - BF41-00157A - BF41-00354A - BF41-00306A

 

فروش بورد توشیبا و هیتاچی برد   Toshiba    Hitachi

 

بزودی لیستی از بوردهارد هاردهای هیتاچی و توشیبا برای فروش در این قسمت گذاشته می شود.