باز کردن شکستن قفل Bitlocker

باز کردن هک کردن قفل Bitlocker  

در حال حاضر از پذیرفتن هاردهایی که با قفل بیت لاکر رمز گذاری شده بخاطر کمبود وقت معذوریم.

روزانه شاهد هستیم مشتریانی که از قفل بیت لاکر استفاده می کنند دچار مشکل می شوند و بعد از دادن پسورد بیت لاکر

پارتیشن آنها باز نمی شود و ویندوز پسورد آنها را قبول نمی کند.   باز کردن قفل بیت لاکر Bitlocker

ما می توانیم قفل بیت لاکر را باز کنیم و پارتیشن قفل شده را رمز گشایی کنیم تا دسترسی به اطلاعات میسر گردد.

ما باز کردن پسورد بیت لاکر هارد را اولین بار در ایران انجام دادیم.

اگر به این مشکل بر خوردید نباید با سیستم کار کنید بخاطر اینکه هر چی بیشتر با سیستم کار کنید در صد موفقیت در باز کردن قفل بیت لاکر کمتر می شود.

نکته : پارتیشنی که قفل بیت لاکر است را به هیچ عنوان فرمت نکنید دوباره روی آن قفل نگذارید انجام این کارها باعث می شود برای همیشه اطلاعاتتان را از دست بدهید.

باز کردن قفل هارد اکسترنال با بیت لاکر فرق دارد و یکی نمی باشد.