سوختن هارد نوسان برق

وقتی کابل برق هارد را اشتباه می زنید برد هارد می سوزد و در بعضی مواقع همراه بورد هارد آی سی کنترل هد هم می سوزد.

سوختن هارد بر اثر نوسان برق اشتباهی یا بر عکس

اگر فقط برد هارد سوخته باشد می توان با تعمیر یا تعویض آن هارد را درست کرد ولی

اگر هد آن هم بسوزد این هارد دیگر ارزش تعمیر ندارد

مگر آنکه اطلاعات آن مهم باشد که باید هد آن با یک هد مشابه خودش تعویض گردد.

مراحل تعویض هد فقط باید در کلین روم انجام گیرد و با ابزار مخصوص خودش.

ما بیشتر بردهای هارد را در آرشیو داریم و برای بازیابی اطلاعات از آن استفاده می کنیم.

در آرشیو هاردهایی برای تعویض هد هم داریم که هر روز در حال تکمیل شدن می باشد.

برای تعویض برد حتما باید شماره بورد همخوانی داشته باشد و بیشتر برد ها باید با سیلندر جدید مچ گردد وگرنه هارد دیتکت نمی شود.

سوختن هارد: به هاردی که از نظر الکترونیکی آسیب دیده باشد هارد سوخته می گویند.

آسیب هایی که نوسان برق می تواند به هارد وارد کند این است که

برد یا آی سی کنترل هد یا هر دو را می سوزاند و امکان سوختن موتور هارد هم هست.

بهرحال به هیچ عنوان در سیلندر هارد را باز نکنید چون هوا وارد محفظه هارد می شود و

اطلاعات هارد دیگر قابل برگشت نیست.

تعویض هر کدام از قطعات سوخته با تجهیزات مخصوص به آن انجام پذیر می باشد و باید هارد در کلین روم باز شود.

سوختن انواع هارد WD  سیگیت  سامسونگ  توشیبا  هیتاچی  مکستور

تشخیص سوختن هارد گوشی

آی سی کنترل هد موتور هارد

کابل هارد اشتباه و برعکس زده شده است.