آرشیو برد هارد برای بازیابی اطلاعات

آرشیو برد هارد سیگیت SEAGATE سی گیت برای بازیابی اطلاعات

آرشیو برد PCB برای بازیابی اطلاعات هاردSEAGATE BARRACUDA   XT / ES / GREEN

SEAGATE BARRACUDA   7200.12

SEAGATE BARRACUDA 7200.11

و pcb برد SEAGATE BARRACUDA 10 . 9 . 8 . 7 در آرشیو برای بازیابی اطلاعات موجود است.

 

عکس برد هارد سیگیت آرشیو بورد 

 100414872 - 100389148 - 100354297 - 100406538 - 100431066 - 100291893 - 100257247 - 100277699 - 100368182 100406533 - 100536501 - 100512588 - 100466824 - 100466725 - 100428473 - 100532367 - 100470387 - 100395316 - 100422559 - 100535704 - 100468303 100333922 - 100504364 - 100532367 - 100473090 - 100291893

و ...


آرشیو بورد هارد MAXTOR مکستور برای بازیابی اطلاعات

چند نمونه کوچک از آرشیو بردهای هارد دیسک مکستور

بورد هارد مکستور

 

برد هارد آی دی    040111300 - 040111500 - 040110200 - 040121400 -040125100 - ... pcb

 

برد هارد دیسک مکستور

 

برد هارد ساتا    040128000 - 040121300 - 040125400 - ...

 040111300 - 040119500 - ...

بردهای مکستور سیگیت و تمامی برد های هارد مکستور در آرشیو موجود است .

040111600 - 040110100 - 040112600 - 040122600 - 040103700 - 040110900 - 040105900 - 040104900 - 040108000 -040104600 - 040108200 -040116600 - 040111500

Maxtor corp 302106107 - 302107104

MAXTOR D540X-4K

MAXTOR D740X - pcb


آرشیو بورد هارد سامسونگ SAMSUNG برای بازیابی اطلاعات

 

BF41-00283A01 / BF41-00263A02 / BF41-00302A00 / BF41-00163A00 / BF41-00107A / BF41-00108A / BF41-0086A / BF41-00278A02 / BF41-00185A / BF41-00359A / BF41-00284A / BF41-00206B / BF41-00303A


آرشیو بورد هارد WD وسترن دیجیتال western digital برای بازیابی اطلاعات

 

2060-701596 - 2060-771590 - 2060-701640 - 2060-771945 - 2060-771698 - 2060-701444 - 2060-701477 - 2060-771853 2060-771702 - 2060-771824 - 2060-701383 - 2060-771642 - 2060-771949 - 2060-701499 - 2060-771672 - 2060-771814 2060-771820 - 2060-701675 - 2060-771761 - 2060-771731 - 2060-771961 - 2060-771962 - 2060-771814 - 2060-771801 2060-771754


آرشیو برد هارد هیتاچی برای بازیابی اطلاعات

 

220-0A90161 - 220-0A28613 - 220-0A90269 - 220-0A90121 - 220-0A90002 - 220-0A52018 - 220-0A50420 - 320-0A26233 - 220-0A90351 - 220-0A28613 - 220-0A90158 - 220-0A90026 - 220-0A90233 - 220-0A90377 - 220-0A90381 - 220-0A90302


آرشیو بورد فوجیتسو برای بازیابی اطلاعات

 

CA26344-B32104BA / CA26338-B74104BA / CA26343-B82104BA / CA26350-B10304BA / CA26343-B84204BA / CA26344-B33104BA / CA26344-B32104BA


آرشیو بورد هارد توشیبا برای بازیابی اطلاعات

 

G002825A - G002657A - G5B0015-90000A - G0024160A - G002822A - G002706A - G002641A - G002217A - G0024390A