آرشیو برد هارد

برد هارد برای بازیابی اطلاعات

آرشیو انواع مدل هارد سیگیت مکستور سامسونگ وسترن هیتاچی فوجیتسو توشیبا فقط برای بازیابی اطلاعات هارد.

لازم به ذکر است این آمار قدیمی است و قطعا برد هارد دیسک های زیادی به این لیست اضافه شده است که در آینده پیوست خواهد شد.

آرشیو برد هارد سیگیت SEAGATE

آرشیو برد هارد سیگیت SEAGATESEAGATE BARRACUDA   XT / ES / GREEN

SEAGATE BARRACUDA   7200.12

SEAGATE BARRACUDA 7200.11

و pcb برد SEAGATE BARRACUDA 10 . 9 . 8 . 7 در آرشیو برای بازیابی اطلاعات موجود است.

عکس برد هارد سیگیت آرشیو بورد 

 100414872 - 100389148 - 100354297 - 100406538 - 100431066 - 100291893 - 100257247 - 100277699 - 100368182 100406533 - 100536501 - 100512588 - 100466824 - 100466725 - 100428473 - 100532367 - 100470387 - 100395316 - 100422559 - 100535704 - 100468303 100333922 - 100504364 - 100532367 - 100473090 - 100291893

و ...


آرشیو برد هارد MAXTOR مکستور برای بازیابی اطلاعات

چند نمونه کوچک از آرشیو بردهای هارد دیسک مکستور

برد هارد مکستور

 

برد هارد آی دی    040111300 - 040111500 - 040110200 - 040121400 -040125100 - ... pcb

برد هارد دیسک مکستور

برد هارد ساتا    040128000 - 040121300 - 040125400 - ...

 040111300 - 040119500 - ...

بردهای مکستور سیگیت و تمامی برد های هارد مکستور در آرشیو موجود است .

040111600 - 040110100 - 040112600 - 040122600 - 040103700 - 040110900 - 040105900 - 040104900 - 040108000 -040104600 - 040108200 -040116600 - 040111500

Maxtor corp 302106107 - 302107104

MAXTOR D540X-4K

MAXTOR D740X - pcb


آرشیو برد هارد سامسونگ SAMSUNG برای بازیابی اطلاعات

BF41-00283A01 / BF41-00263A02 / BF41-00302A00 / BF41-00163A00 / BF41-00107A / BF41-00108A / BF41-0086A / BF41-00278A02 / BF41-00185A / BF41-00359A / BF41-00284A / BF41-00206B / BF41-00303A


آرشیو برد هارد WD وسترن دیجیتال western digital

2060-701596 - 2060-771590 - 2060-701640 - 2060-771945 - 2060-771698 - 2060-701444 - 2060-701477 - 2060-771853 2060-771702 - 2060-771824 - 2060-701383 - 2060-771642 - 2060-771949 - 2060-701499 - 2060-771672 - 2060-771814 2060-771820 - 2060-701675 - 2060-771761 - 2060-771731 - 2060-771961 - 2060-771962 - 2060-771814 - 2060-771801 2060-771754


آرشیو برد هارد هیتاچی برای بازیابی اطلاعات

220-0A90161 - 220-0A28613 - 220-0A90269 - 220-0A90121 - 220-0A90002 - 220-0A52018 - 220-0A50420 - 320-0A26233 - 220-0A90351 - 220-0A28613 - 220-0A90158 - 220-0A90026 - 220-0A90233 - 220-0A90377 - 220-0A90381 - 220-0A90302


آرشیو برد هارد فوجیتسو برای بازیابی اطلاعات

CA26344-B32104BA / CA26338-B74104BA / CA26343-B82104BA / CA26350-B10304BA / CA26343-B84204BA / CA26344-B33104BA / CA26344-B32104BA


آرشیو برد هارد توشیبا برای بازیابی اطلاعات

G002825A - G002657A - G5B0015-90000A - G0024160A - G002822A - G002706A - G002641A - G002217A - G0024390A