فرمت پارتیشن Low High Level Format

فرمت کردن اولیه هارد دیسک

قبل از استفاده كردن از هارد لازم است پارتیشن هارد دیسک low level format یا high level format شود.

این كار باعث می شود كه یك ساختار منطقی داده در هارد دیسک ایجاد شود.

هارد نو احتیاجی به فرمت اولیه ندارد به استثنا هارد های اکسترنالی که فرمت اولیه آنها Fat32 می باشد که شما باید اول پارتیشن آن را پاک و هارد را فرمت NTFS کنید.           فرمت پارتیشن هارد دیسک

معمولاً هارد دیسک به 5 ناحیه تقسیم بندی می شود:

MBR ، DBR ، DIR ، FAT و DATA

این 5 ناحیه به كمك هم مدیریت و ذخیره سازی داده ها را انجام می دهند.

 low level format :

بعد از اینكه پارمترهای هارد دیسک در CMOS setting تنظیم شد هنوز هارد دیسک غیر قابل استفاده است دلایل آن مربوط به سیلند ، header و سكتور است.

وقتی هارد در كارخانه ساخته می شود معمولاً به صورت “blank” (خالی) است و تنها بعد از اینكه پارتیشن بندی شد می توان از آن استفاده كرد و روی آن داده ای ذخیره كرد.

در حال حاضر قبل از اینكه هارد از كارخانه خارج شود یكبار low level format شده و بنابراین لازم نیست این عمل را انجام دهید.

عملكرد اصلی low level format :

این نوع فرمت، فرمت فیزیكی نیز نامیده می شود و عمل آن بصورت شناسایی مدیا، پارتیشن بندی track ها پارتیشن بندی سكتورها و مرتب سازی پارتیشن ها مطابق خواسته مشتری می باشد.

عملكرد های اصلی آن بصورت زیر است:

 • تست مدیای هارد
 • پارتیشن بندی track ها
 • مرتب سازی سكتور ها در هر track مطابق با جای گذاری مشخص
 • تنظیم ID سكتورها در هر track و تنظیم سكتورها
 • تست سطح هارد و شناسایی track ها و سكتور های آسیب دیده هارد
 • نوشتن كدهای ASCII صحیح هر سكتور

هارد یكی از مهم ترین منابع ذخیره سازی در كامپیوتر است.

هیچگاه هارد خود را low level format نكنید مگر اینكه بخواهید هارد را تعمیر کنید.

برای استفاده از هارد ابتدا یك back up از داده های خود تهیه كنید و سپس هارد خود را فرمت كنید.

معمولاً low level format در موارد زیر بكار می رود :

 1. زمانی كه یك هارد دیسک دست دوم خریده اید بهتر است یكبار این نوع فرمت را انجام دهید.
 2. بدسكتورها كه نتیجه عملیات طولانی مدت است معمولاً در DOS پیغام خطای زیر را نشان می دهد “Sector Not Found” این پیغام در نتیجه از دست رفتن و فقدان ID سكتور است. همانطور كه می دانید ID سكتور برای شناسایی سكتور بكار می رود. تنها روش برای كاربران برای درست كردن ID سكتورها، low level format است و این كار را نمی توان بوسیله high level format انجام داد.
 3. تنظیم صحیح لایه ها؛ در بسیاری شرایط این نوع فرمت تنها راه برای تغییر لایه ها است.
 4. زمانی كه مسائل و مشكلات لاینحلی وجود داشته باشد این نوع فرمت میتواند مشكل گشا باشد. توجه کنید که اگر اطلاعات مهم باشد از این روش استفاده نکنید.

روش های انجام دادن low level format :

راه های بسیاری وجود دارد بیشتر این عمل در CMOS یا بوسیله ابزار های خاص یا بوسیله نوشتن یك برنامه كوچك در debug انجام می شد.

اما در حال حاضر افراد از برنامه ها و قابلیت و ابزارهای خاصی كه بصورت رایگان توسط تولید كننده و سازنده هارد فراهم می شود این كار را انجام می شود.

فرمت بالای هارد تحت داس: high level format

بعد از اینكه هارد پارتیشن بندی شد بعضی از درایورهای مستقل بصورت منطقی پیدا می شود.

اگر سیستم بالا بیاید می توان وارد DOS شد و پارتیشن ها را در DOS دید.

سیستم نام پارتیشن ها را براساس حروف الفبا مرتب می كند حال اجازه دهید وارد “C” یا “D” شویم.

سیستم اعلام می كند “Disk Media Error” چه اتفاقی افتاده است؟

این دیسک ها خالی هستند و برای استفاده از آنها لازم است فایل سیستمی ایجاد كنیم.

به كل این فررایند high level format گفته می شود.

این نوع فرمت به دیسک های logic و نه به دیسک های فیزیكی كمك می كند.

به كمك فایل سیستمی مطابق با دیسک می توان این نوع فرمت را انجام داد.

format partition :

High level format بوسیله فرمان “format” كامل می شود توابع اصلی این نوع فرمت به صورت زیر است :

 • علامت زدن سریال های سكتور ها از سیلندر كه به كمك یك درایو logical انجام می شود
 • استقرار DBR در پارتیشن اصلی و load كردن 3 فایل سیستمی در صورتیكه پارامتر “/S” در فرمان دیده شود
 • استقرا FAT در هر درایو logic
 • استقرار FDT ( جدول دایركتوری فایلها ) كه مربوط به مسیردهی دایركتوری و data area می باشد

اگر high level format را بوسیله فرمان “format” انجام داده اید، لطفاً به 4 مورد زیر دقت كنید:

قبل از اینكه پارتیشن اصلی را active كنید لازم است فرمان زیر را اجرا كنید:

Format C:/S

به وسیله این فرمان می توان فایل سیستمی را بعد از انجام فرمت، نصب كرد و برای اینكه دیسک منطقی، boot disk شود می توان فرمان “SYS ” را برای فرستادن فایل های سیستمی بعد از فرمت استفاده كنید:

Format C: