ساختار فیزیكی پلاتر هارددیسک

هارد دیسک شامل پلاتر ، برد مدار كنترل و اجزا رابط می باشد.

هارد دیسک یك واحد مهر و موم شده است كه شامل تعدادی پلاتر كه با هم انباشته شده اند.

هارد دیسک می تواند بصورت افقی و یا عمودی نصب شود. در این تعریف هارد بصورت افقی نصب می شود.   ساختار فیزیكی پلاتر و Track هارد دیسک

هدهای مغناطیسی read و write در بالا و پایین هر پلاتر قراردارد.

هنگامیكه پلاترها می چرخند، هدهای هارد دیسک به سمت مركز و لبه صفحه پلاتر در حركت اند.

به این طریق هدها می توانند به سطح كامل هر پلاتر دسترسی داشته باشند .

ساختمان track ها

در هارد دیسک ، data روی نوارهای هم محور باریكی ذخیره می شوند.

به این حلقه یا نوار مدور كه از روی آن داده ها خوانده یا نوشته می شوند، Track گفته می شود.

ممكن است در یك هارد دیسک 3.5 اینچی بیش از هزاران track وجود داشته باشد.

به بخش های درون هر track سكتور گفته می شود.

یك سكتور كوچكترین واحد ذخیره كننده اطلاعات در هارددیسک می باشد و 512 بایت (0.5 كیلوبایت) ظرفیت دارد.

ساختار هاردهای قدیمی (قبل از ویندوز95) بصورت سیلندر / هد / سكتور بود .

یك سیلندر در صورتی شكل می گیرد كه همه هدها در یك موقعیت قرار بگیرند.

دریك سیلندر track ها روی هم قرار می گیرند. این طرح و رویه در هاردهای جدید و مدرن كم كم حذف می شود.

همه دیسک های جدید از یك فاكتور انتقال برای اینكه layout سخت افزار پیوسته به نظر برسد استفاده می كنند.

این همان روشی است كه سیستم عامل های ویندوز 95 تمایل به حركت به آن سو را داشتند.

از نظر سیستم عامل track ها ساختاری منطقی دارند تا فیزیكی و زمانی در هارد مستقر می شوند كه هارد low – level – format شده باشد.

Track ها از عدد 0 شماره گذاری می شوند و این شماره گذاری از لبه هارد انجام می شود.

آخرین track معمولاً 1023 است و این شماره مربوط به نزدیكترین track به مركز هارد می باشد و بطور مشابه تعداد سیلندر ها 1024 است. (از0 تا 1023)

پلاتر ها با سرعت ثابت می چرخند ولی هد زمانی كه نزدیك مركز دیسک قراردارد برای خواندن از سطح هارد با سرعت كمتری حركت می كند

و سرعت هد در لبه ها بیشتر است.

برای تنظیم این اختلاف، track های نزدیك لبه ی دیسک چگالی كمتری از داده وجود دارد و

این چگالی اطلاعات در نزدیكی مركز دیسک بیشتر است.

نتیجه اختلاف چگالی این است كه مقدار مشابهی داده در یك پریود زمانی برای هر position هد خوانده می شود.

فضای دیسک با یك طرح استاندارد از data پر می شود.

یك طرف پلاتر حاوی فضای رزرو شده ای برای اطلاعات مربوط به موقعیت track ها است و برای استفاده سیستم عامل نیست.

دیسکی كه 2 پلاتر داشته باشد، 4 طرف (side) برای ذخیره داده دارد.

موقعیت track ها هنگام اسمبل كردن دیسک در یك طرف پلاتر ذخیره می شود.

كنترلر دیسک این داده ها را می خواند و به این وسیله هد در سكتور مشخص بطور دقیق قرار می گیرد.