هارد مشابه

مشخصات هارد های مشابه برای جراحی هارد

هارد مشابه برای مدل سیگیت

هارد مشابه حتما باید مدل ( MODEL ) یکسان با هارد خراب داشته باشد و ترجیحا مشخصات دیگر آن نیز با هارد خراب یکسان باشد مانند

ساخت کشور - سایت کد - سه حرف اول سریال - تاریخ ساخت نزدیک - فریم ور - پارت نامبر و ...

بعضی وقتها هاردهای سیگیت هدهای اضافی دارند که با خاموش کردن هدهای خراب و فعال کردن هدهای سالم کار می کند که

امکان دارد فریمور های مختلف داشته باشد .

با این حال مرکز ما شیوه خاصی برای پیدا کردن نمونه هارد مشابه برای تعویض هد دارد.

برای مثال امکان دارد فریم ور یکی نباشد ولی هدها مشابه باشد و یا سایت کدهای مختلف دارای هدهای یکسان باشند که بعذ از تست های تخصصی هارد مشخص می گردد.

پارامتر های مهم هارد مشابه سیگیت

 • مدل
 • Head map
 • نوع پری آمپلیفایر هد
 • پارامتر های هد
 • حرف دوم و سوم سریال
 • پارت نامبر - قسمت اول
 • تاریخ تولید هارد

اگر چند هارد مشابه موجود بود و خواستید یکی از آنها را انتخاب کنید به مشخصات زیر توجه کنید.

 • پارت نامبر - قسمت دوم
 • حرف اول سریال
 • سایت کد
 • فریمور

برای فهمیدن تاریخ ساخت هارد سیگیت میتوانید از برنامه Seagate data code calculator استفاده کنید.

مچ بودن دو حرف اول مشخصات پری آمپلیفایر هارد کافیست.

توجه کنید: مچ بودن فریمور هارد مشابه سیگیت در خانواده باراکودای 7 و قدیمی تر مهم است و در حال حاضر اهمیتی ندارد.

هارد مشابه برای مدل وسترن دیجیتال WD

بعضی وقت ها هاردهای وسترن دیجیتال مشابه هد های اضافی نسبت به هارد خراب دارند.

امکان دارد این هاردها فریمور های مشابه ولی ظرفیت ها و مدلهای مختلف داشته باشند ولی در یک خانواده هارد وسترن قرار دارند.

با این حال مرکز ما شیوه خاصی برای پیدا کردن نمونه هارد مشابه برای تعویض هد دارد.
برای مثال امکان دارد حرف 5 یا 6 در DCM دو هارد یکی نباشد ولی هدها مشابه باشد و یا
ساخت کشور مختلف دارای هدهای یکسان باشند که بعذ از تست های تخصصی هارد وسترن مشخص می گردد.
حتی امکان دارد ظرفیت دو هارد یکی نباشد ولی هد های آنها یکی باشد !
اینکه هنوز بعضی مراکز بازیابی اطلاعات شرط یکی بودن هد دو هارد را DCM یکسان آنها میدانند نشان از کم تجربگی یا نداشتن ابزار تخصصی برای تست یا کم بودن تخصص شان می باشد.

پارامتر های مهم هارد مشابه WD

 1. مدل هارد
 2. Head map
 3. پری آمپلیفایر هد
 4. Micro jogs و پارامتر های هد
 5. فریمور

حال اگر چند هارد مشابه داشتیم و خواستیم از بین آنها یکی را انتخاب کنیم به موارد زیر اهمیت میدهیم.

 • یک یا دو حرف DCM
 • کشور سازنده
 • تاریخ ساخت

5 مشخصه اول در تعیین هد مشابه برای جراحی هارد وسترن دیجیتال بسیار مهم و حیاتی است.

با این حال حرف های مهم در dcm - اول حرف 6 و سپس 5 و بعد حرف 4 و 7 می باشد. امکان دارد dcm مچ نباشد ولی دو هارد یک نوع هد داشته باشد.

کشور تولید کننده نیز شرط مهم در wd نیست ولی بهتر است یکی باشد.

تاریخ ساخت هرچه نزدیک تر باشد بهتر است و اختلاف یک سال به بالا جایز نیست.

هارد مشابه برای سامسونگ

هارد مشابه حتما باید مدل ( MODEL ) یکسان با هارد خراب داشته باشد و ترجیحا مشخصات دیگر آن نیز با هارد خراب یکسان باشد مانند

بار کد ساید - ساخت کشور  - تاریخ ساخت نزدیک - فریم ور - پارت نامبر و ........
بعضی وقتها فریمور هارد سامسونگ روی لیبل نمایش داده نمی شود.
در هارد سامسونگ برای انتخاب هد مشابه برای جراحی هارد مشخصات زیر بسیار مهم است.
 • مدل هارد
 • فریم ور
 • آیدی
 • ورژن پری آمپلیفایر

هارد مشابه برای هیتاچی

هارد مشابه حتما باید مدل ( MODEL ) یکسان با هارد خراب داشته باشد و ترجیحا مشخصات دیگر آن نیز با هارد خراب یکسان باشد مانند

ساخت کشور - تاریخ ساخت نزدیک - فریم ور - پارت نامبر - مدل نامبر و  MLC ...

بعضی وقتها هاردهای هیتاچی هدهای اضافی دارند که با خاموش کردن هدهای خراب و فعال کردن هدهای سالم کار می کند.

در هارد مدل هیتاچی به نقشه هد هارد مشابه بسیار توجه کنید تا هنگام بازکردن و تعویض هد دچار مشکل نشوید.

برای جراحی هارد هیتاچی حتما از ابزار تخصصی مخصوص به آن استفاده کنید.

هارد مشابه برای مکستور

هارد مشابه حتما باید مدل ( MODEL )  و کد و مشخصه های Characters یکسان با هارد خراب داشته باشد و ترجیحا مشخصات دیگر آن نیز

با هارد خراب یکسان باشد مانند ساخت کشور - دومین حرف سریال - تاریخ ساخت نزدیک - 3 حرف اول سریال - نقشه هد و ...

در هارد های مکستور لازم است سریال آن چک شود بخاطر اینکه مثلا یک هارد 120 گیگ می تواند 3 یا 4 یا 5 هد داشته باشد که در سریال هارد تعداد هد مشخص می گردد . در تصویر زیر نشان میدهد هارد دارای یک دیسک و 2 هد می باشد .

بعضی وقتها با مچ بودن 3 تا از کارکترها هد ها یکسان می باشد .

مواردی هم داشته ایم که با مچ بودن 2 کارکتر هد ها یکسان بوده و بعد از تعویض هد ها به اطلاعات دسترسی پیدا کردیم.

کد 1 و 3 بسیار مهم تر از کد 2 و 4 می باشد . تاریخ تولید هارد هر چه نزدیک تر باشد بهتر است و بهترین تاریخ اختلاف 3 ماه است.

هارد مشابه برای توشیبا

مشخصاتی که بسیار اهمیت دارد و در تصویر دقیقا مشخص شده است.

 • مدل هارد
 • کشور تولید کننده
 • کد - قسمت اول

هارد مشابه برای فوجیتسو

 • مدل هارد
 • پارت نامبر