maxtor-hard-drive

هارد مکستور Maxtor

تعمیر ریکاوری بازیابی اطلاعات هارد مکستور

10 سال پیش که کار تعمیرات هارد انجام می دادم تقریبا تمام هارد ها در ایران مکستور بود.

هارد های 10 20 30 40 60 80 گیگی هارد مکستور آنقدر زیاد بود که فقط این مدل هاردها تعمیر و بازیابی می شد که دیگر فکر تعمیر مدل های دیگر هارد را نمی کردم.

تعمیر هارد مکستوربه نظر من هارد های فوق العاده خوب در زمان خودش بود.

شرکت سیگیت شرکت مکستور را خرید و هارد مکستور تولید می کرد ولی هیچ شباهتی به هارد های خود شرکت مکستور نداشت و از نظر ساختار همان هارد سیگیت بود.

در آن زمان فکر نمی کردم روزی برسد که همه مدل هارد تعمیر و ریکاوری کنیم بجز مکستور !
حیف که دیگر هارد مکستور تولید نمی شود.

بدسکتور هارد مکستور

اول از تعمیر و بدسکتور گیری هارد مکستور شروع می کنم     MAXTOR HARD

منظور از مدل هارد مکستور هارد های قدیمی کارخانه مکستور است نه آنهایی که شرکت سیگیت بنام مکستور تولید می کند که بیشتر مدل های مکستور واقعی در بازار ایران هارد های معروف 40 و 80 گیگ آنها بود که هنوز هم پیدا و فروخته و تعمیر و بازیابی می شود.

به جرات می گویم هنوز هیچ هاردی به خوبی هارد مکستور تولید نشده است. ( نسبت به زمان خودش -

ولی در حال حاضر به خاطر سرعت بسیار پایینش و حجم کم قابل استفاده نیست.

جالب اینکه هنوز بعد از این همه سال هارد مدل مکستور را برای ریکاوری هارد نزد ما می آورند )

بدسکتور گیری این مدل هارد آسان و راحت و بدون پیچیدگی تعمیر هارد های جدید می باشد. خیلی خوب تعمیر و بدسکتور گیری می شود.

ماژول هارد مکستور

تعمیر ماژول هارد مکستور خوب و همراه با توجه به نکات خاص خودش انجام می شود.

حتی با تغییر در ماژول ها میتوان هد های خراب را از روی هارد مکستور برداشت و آن هارد را تعمیر کرد.

این مطلب جزوه آخرین مطالبی بود که بنده روی این مدل هارد ها کار می کردم و از نتیجه کار لذت می بردم.

( برای بازیابی اطلاعات نباید هد هارد را حذف نمود و برای ریکاوری اطلاعات هد خراب یا سوخته باید با یک نمونه سالم تعویض گردد )

مثلا هارد 80 گیگی که 2 هد دارد و یک هد آن خراب است را میتوان آن هد خراب را برداشت و تبدیل به هارد 40 گیگ کاملا سالم کرد.

در مورد هارد مکستور بخاطر اینکه هنوز برای بازیابی اطلاعات این مدل هارد به مرکز ما مراجعه می کنند علاقه مند شدم مروری در گذشته کنم و تعمیر و ریکاوری اطلاعات این مدل هارد ها را دو باره و دقیق تر بررسی کنم.

تغییر مکان ماژول هارد از ناحیه خراب سرویس اری آ به یک محل دیگر سالم مطلبی بود که به من فهماند هنوز مدل هارد مکستور حرف هایی برای گفتن و بازیابی اطلاعات دارد که می توان کشف کرد و از ریکاوری و تعمیر این مدل هارد لذت برد. maxtor hard disk - hardisk hdd هارد مکستور اکسترنال و اینترنال

جراحی هارد مکستور

در مرکز بازیابی اطلاعات نوین هارد جراحی هارد مکستور و دیگر مدل ها با ابزار Hddsurgery انجام می گیرد.

ابزار جراحی Hddsurgery بهترین ابزار جراحی هارد موجود در دنیا می باشد.

جراحی هارد

آموزش جراحی هارد