برد هارد

برد هارد برای بازیابی اطلاعات تعویض خرید فروش تعمیر

انواع مختلف برد هارد در آرشیو فقط برای بازیابی اطلاعات هارد موجود میباشد

 

در این مرکز بردهای خراب هارد مشتری تعمیر یا تعویض و با سیلندر هارد مچ می شود.

مچ کردن بورد با سیلندر هارد بسیار مهم است

که بیشتر کسانی که بورد خریداری می کنند از این موضوع بی اطلاع هستند و به مشکل بر می خورند.