ریکاوری سخت افزاری هارد

راه حل های مختلف برای بازیابی اطلاعات

برای بازیابی اطلاعات نرم افزاری

1. هارد باید سالم باشد ولی در بازیابی اطلاعات سخت افزاری می توان هارد معیوب را ریکاوری کرد

2 . هارد نباید بد سکتور داشته باشد و هنگ کند. وجود بدسکتور باعث می شود که اطلاعات بازیابی نشود و یا اگر بازیابی شود فایل ها باز نشود.

توجه : وقتی هارد خراب با نرم افزار برای بازیابی اطلاعات اسکن می شود امکان دارد اطلاعات برای همیشه خراب گردد و دیگر حتی با بازیابی اطلاعات سخت افزاری هم بر نگردد.

3 . بیشتر مواقع نتایج دلخواه از بازیابی نرم افزاری گرفته نمی شود فایل های برگردانده شده ناقص و خراب هستند یا اینکه باز نمی شوند.