دیتکت نشدن هارد

وقتی ماژول هارد خراب می شود باعث می گردد که هارد کامپیوتر مشکلات زیاد و متنوعی پیدا کند.

برای مثال : دیتکت نشدن  تغییر ظرفیت  تق تق کردن هد  روشن نشدن هارد !

بدسکتور شدید  هنگ کردن  دیر بالا آمدن و ...  دیتکت نشدن هارد

تعمیر و رایت ماژول هارد در مدل های مختلف هارد با هم خیلی فرق می کند.

بهترین تعمیرات ماژول هارد دیسک مدل هارد دیسک های سیگیت و وسترن دیجیتال می باشد.

رایت ماژول فریمور زدن

رایت ماژول را به اصطلاح فریمور زدن می گویند.

برای تعمیر ماژول هارد دیسک تخصص خاص و دانش و تجربه زیاد در این زمینه می خواهد.

اشتباه در این قسمت تعمیرات هارد دیسک باعث می شود هارد و اطلاعات باهم از بین برود و دیگر نتوان تعمیر یا بازیابی اطلاعات کرد و

امکان دارد هارد برای همیشه خراب و غیر قابل ریکاوری گردد.

برای تخصص در این قسمت باید تمامی ماژول های هارد را بطور کامل شناخت و راه تعمیر و بازسازی آنها را دانست.

برای حل این مشکلات داشتن دستکاه هایی مانند Pc 3000  یا MRT لازمه کار است.

شاید برایتان جالب باشد اگر بگویم که در مدل هارد های .... اگر فرم ور اشتباه زده شود دیگر هارد روشن نمی شود انگار که بردش سوخته و موتور ان نمی چرخد !!!

اهمیت ماژول و فریمور زدن هارد برای مرکز ما خیلی زیاد است بخاطر همین شناخت کاملی از تمام ماژول ها و فرمور انواع مختلف هارد دیسک داریم.

با اینکه مسئله ماژول در هارد خیلی مهم است و برای خیلی ها پیچیده ولی ما براحتی در این مرکز این گونه ایرادات هارد را تعمیر و ریکاوری بازیابی اطلاعات می کنیم.

آموزش آپدیت فریمور هارد وسترن و سیگیت

کلمات مرتبط با این صفحه به شرح زیر می باشد.

رفع مشکل از دست رفتن و آسیب دیدن ماژول در هارد طریقه فریمور کردن علت دیتکت نشدن دلیل روشن نشدن هارد اکسترنال

آپدیت فریمور هارد وسترن دیجیتال