ابزار تعمیر و ریکاوری هارد

بهترین دستگاه های بازیابی اطلاعات هارد در دنیا

دستگاه Clean room

دستگاه هوای تمیز سیلندر هارد

بیشتر مراکز از کلین روم غیر استاندارد یا فضای معمولی استفاده می کنند و باعث می شوند داخل هارد غبار وارد شود و آسیب جدی ببیند.

دستگاه Pc3000

بهترین دستگاه بازیابی اطلاعات هارد

نکته مهم, تخصص و تجربه بسیار زیاد کار با دستگاه بازیابی PC3000 روسی است نه چینی. بهترین دستگاه بازیابی اطلاعات در دنیا

دستگاه hddsurgery

بهترین دستگاه تعویض هد هارد

مرکز بازیابی اطلاعات نوین مجهز به پیشرفته ترین ابزار جراحی هارد شرکت Hddsurgery می باشد. این ابزار, اصل و استاندارد جهانی ریکاوری اطلاعات است.