انواع ریکاوری

انواع ریکاوری هارد: میان افزاری نرم افزاری سخت افزاری

1. ریکاوری نرم افزاری هارد  

برای این روش بازیابی اطلاعات, نرم افزار های زیادی طراحی شده است. اینترنت پر از انواع برنامه های نرم افزاری برای برگرداندن اطلاعات می باشد. هر نرم افزار نقاط قوت و ضعف خودش را دارد که باید آنها را بدانید و برای بکار بردن نرم افزار های ریکاوری اطلاعات حتما باید نکات مهمی را رعایت کنید.

  1. آگاهی کامل به طرز کار نرم افزار بازیابی اطلاعات داشته باشید.
  2. اطلاعات ریکاوری شده را به هیچ عنوان داخل خود هارد نریزید.
  3. بهترین برنامه ریکاوری اطلاعات PC3000 روسیه می باشد.
  4. اگر هارد یا فلش پیغام فرمت می دهد به هیچ عنوان قبل از ریکاوری اطلاعات آنرا فرمت نکنید.
  5. در ریکاوری اطلاعات, درایو هارد حتما باید سالم باشد و هاردی که کند یا خراب یا بد سکتور دارد را زیر اسکن نرم افزار قرار ندهید.
  6. اگر پروسه ریکاوری اطلاعات زمان زیادی به طول انجامید و بسیار کند پیش رفت آن را از سیستم جدا کرده و به هارد فشار نیاورید.

 

2. ریکاوری سخت افزاری هارد

انواع ریکاوریوقتی هارد مشکل فیزیکی پیدا می کند دسترسی به سکتور های اطلاعات را از دست می دهد.

برای دسترسی به اطلاعات باید قطعات سخت افزاری مکانیکی الکترونیکی آن درست کار کند.

اگر برد یا هد یا موتور هارد سوخته باشند باید تعویض یا تعمیر گردند.

اگر هر یک از قطعات مکانیکی هارد درست کار نکنند و خراب شده باشند باید تعویض گردند که

به اصطلاح جراحی یا بازیابی اطلاعات سخت افزاری هارد می گویند.

برای این روش بازیابی حتما باید به یکی از مراکز ریکاوری اطلاعات سخت افزاری مراجعه کنید و

خود اقدام به باز کردن هارد نکنید.

ورود هوا به داخل سیلندر هارد باعث خرابی سطح دیسک و اطلاعات شما می شود.

 

3. ریکاوری میان افزاری هارد | فریمور Firmware

وقتی فریمور هاردی خراب می شود هارد با تمام قطعات سالم خود نمی تواند راه اندازی شود و احتیاج است فریم ور آن به حالت قبل برگردد. تعمیرات فریمور هارد یکی از تخصص های حرفه ای در تعمیر و ریکاوری اطلاعات میان افزاری می باشد که در هر مدل هارد با یکدیگر فرق دارد.

بازیابی اطلاعات میان افزاری همان فریم ور زدن هارد می باشد. برای ریکاوری اطلاعات به این روش احتیاج به دستگاه و برنامه بازیابی اطلاعات خاص Pc3000 می باشد.