معنی اور رایت Overwrite یعنی چه

اور رایت Overwrite: اگر به اندازه ظرفیت خود هارد اطلاعات جدید داخل هارد ریخته شود بهیچ عنوان اطلاعات قبلی حتی با pc3000 بازیابی نمی شود.

مثلا اگر یک فلش 2 گیگ داشته باشید و 2 گیگ اطلاعات جدید داخل آن بریزید

                        اطلاعات قبلی شما امکان بازیابی اطلاعات ندارد.       اور رایت چیست Overwrite

هنگامی که اطلاعات جدید در داخل هارد ریخته می شود

سکتور های قبلی هارد که دارای اطلاعات می باشند پاک و محتوای اطلاعات جدید را به خود می گیرند و این عمل باعث می گردد که

هرگز اطلاعات قبلی بازیابی نگردد و به اصطلاح می گویند اطلاعات اور رایت overwritten data شده است.

در چه مواردی از اور رایت, اطلاعات بازیابی می گردد؟

خراب شدن اطلاعات توسط این عمل بستگی به ظرفیت هارد و مقدار ظرفیت اطلاعات ریخته شده در هارد دارد.

هر چه ظرفیت هارد بیشتر و مقدار اطلاعات ریخته شده ذر آن کمتر باشد شانس و درصد بازگرداندن اطلاعات بهتر و بیشتر اطلاعات قبلی برگردانده می شود.

به خاطر همین است که همیشه به همکاران محترم گوشزد می کنیم که

آقایان محترم لطفا اطلاعات بازیابی شده نرم افزاری خود را داخل هارد مشتری نریزید و هارد مشتری را مورد تست خود قرار ندهید. در بعضی مواقع توسط خود طرف و یا فرد ناوارد, هارد ریکاوری می گردد و پس از ریکاوری, اطلاعات خراب در داخل همان پارتیشن مورد بحث ریخته می شود که کار بسیار اشتباهی است.

پس از ریختن اطلاعات در داخل محل ریکاوری در بعضی مواقع نتیجه دلخواه بازیابی اطلاعات از بین می رود.

نکته دیگر این که این تصور غلط است که اطلاعات ریکاوری شده را داخل هارد می ریزند و بعد از آن آنها را پاک می کنند و فکر می کنند اطلاعات ریخته شده جدید از بین می رود, این عمل باعث اور رایت شدن اطلاعات قبلی می گردد.

در بیشتر مواقع اطلاعات مهم مشتریان حتی با وجود دستکاری اور رایت, در مرکز ما کامل و خوب بازگشته و برگرداندن اطلاعات اور رایت نشده موجب خوشحالی مشتریان ما گردیده است.