عیب یابی هارد اکسترنال

بازیابی اطلاعات هارد خراب

نکته مهم عیب یابی درست و دقیق هارد خراب می باشد در غیر این صورت وضعیت هارد دیسک بد تر شده و امکان دارد هیچگاه بازیابی اطلاعات میسر نگردد. متخصص بازیابی اطلاعات باید عیب یابی درست و دقیقی داشته باشد وگرنه هر آنچه روی هارد دیسک انجام دهد به عن