نرم افزار فرمت هارد بدون بازگشت اطلاعات

ضد ریکاوری و بازیابی اطلاعات هارد و فلش

برای آنکه دیتای مورد نظر ریکاوری بازیابی اطلاعات نشود باید سکتورهای فایل مورد نظر جایگزین یا صفر گردند.

وقتی هاردی LOW LEVEL FORMAT میشود تمام سکتورهای آن رایت و صفر میگردد و ضد بازیابی اطلاعات هارد آنتی ریکاوری فلش Low level format

بهیچ عنوان اطلاعات قابل برگشت نیست این نوع فرمت خاص می باشد و

با فرمت معمولی فرق دارد و ضد ریکاوری اطلاعات است.

یک سری نرم افزارها هم اینکار را انجام میدهند.

نرم افزاهایی ضد بازیابی اطلاعات  مانند wipe / zero / kill / نرم افزار low level format و ...

آموزش ضد ریکاوری بدون نرم افزار

ی کار ساده تر که احتیاج به هیچ نرم افزاری نیست و صد در صد جواب میدهد این است که

به اندازه حجم و ظرفیت هارد یا فلش داخل آن اطلاعات بریزیم تا اور رایت شود.

محافظت از اطلاعات

شما میتوانید از نرم افزارهای Encryption مانند bitLocker و ... استفاده کنید ولی

مراقب باشید استفاده نادرست و اشتباه از این نرم افزارها باعث میشود اطلاعاتتان را برای همیشه از دست بدهید.

  پاک کردن کامل اطلاعات هارد با فرمتی که دیگر بازیابی ریکاوری نشود Low Level Format است.

قویترین بهترین برنامه نرم افزار فرمت کردن پاک سازی اطلاعات غیر قابل برگشت ضد بازیابی ریکاوری بازگشت از هارد دیسک را از این صفحه دانلود کنید  نرم افزار فرمت هارد