ارور اسمارت هارد دیسک یعنی در حال خراب شدن هارد

معنی اسمارت ارور هارد دیسک

وجود پیغام اسمارت Smart یا کد F1 اعلام خطر به معنی در حال خراب شدن هارد می باشد.

نشان دهنده آنست که هارد ما مشکل دارد و باید هر چه سریعتر اطلاعات را جایی دیگر کپی کنید. این قابلیت در همه مدل هارد دیسک استاندارد است و موقعیت هارد را نمایش میدهد.

بایوس بیشتر مادربردها قابلیت و نرم افزار نمایش اسمارت را دارد. اکثر اینگونه خرابی ها تعمیر یا بازیابی اطلاعات میگردد و قابل رفع می باشند. بخاطر مشکلات و خرابی سکتورهایی که اینگونه هاردها دارند برای ریکاوری اطلاعات آنها نباید از نرم افزار استفاده کرد. برای اینکه امکان از دست دادن اطلاعات برای همیشه وجود دارد.

برای رفع مشکل smart هارد باید به ساختار کامل فرمتهای FAT و NTFS یا لینوکس و مک آشنا بود و تمامی فایل سیستم ها را به خوبی دانست و تجزیه و تحلیل کرد.

نکته مهم

هر چی بیشتر با نرم افزار برای بازیابی اطلاعات و رفع خطای اسمارت تلاش کنید کمتر به نتیجه میرسید و دست آخر هارد NODETECT می شود. معنی no detect: هارد از کار می افتد و دیگر توسط سیستم در بایوس قابل شناسایی نیست. اگر اطلاعاتتان برایتان مهم است از دستکاری هارد توسط خودتان و دیگران اجتناب کنید. هاردتان را برای رفع مشکل دست ما بسپارید.

به هیچ وجه هارد دیسک که SMART است و قصد بازیابی اطلاعات آن را دارید تعمیر نکنید.

هدف اسمارت

برای محافظت کردن از اطلاعات قبل از خراب شدن هارد می باشد.

اسمارت مخفف چیست؟

Stands for Self Monitoring Analysis and Reporting Technology

error smart

معنی اسمارت هارد دیسک

رفع خطای ارور هارد 301