بازیابی اطلاعات هارد فرمت شده

هارد فرمت شده به حالت قبل

NOOK (+10 rating, ۲ votes)
Loading...

چند سال هست که همکاران بنده دنباله این هستند که ما چگونه هارد فرمت شده را به حالت قبلش بر می گردانیم و غافل از این هستند که برای انجام اینکار دانش خیلی عمیقی از ریکاوری و بازیابی اطلاعات می خواهد.

بعضی ها هم دنباله نرم افزار هستند که این امر را انجام دهند و غافل از این هستند که برای انجام اینکار خود باید نرم افزار طراحی کنند چون در دنیا همچین نرم افزاری ساخته نشده است و ما بجرات ادعا میکنیم در این زمینه اولین در دنیا هستیم.

برای موفقیت در هر کاری باید تحقیق و آزمایش و وقت گذاشت و پشتکار و تمرکز یکی از عوامل موفقیت است .

من نمیدانم چرا همه دنباله این هستند که کار های بزرگ و شگفت انگیز کنند ولی تنها با زدن یک دکمه!

خواهشا از ما توقع نداشته باشند که دست رنج چندین سال تحقیق مان را به آنها آموزش دهیم.

ادامه مطلب